[wcast-track-order]

*שים לב עשויים לחלוף מס’ ימים עד לעיבוד המידע והופעת נתוני המעקב עבור החבילה.

לתשומת לבך,
כל ההזמנות נשלחות ישירות מהספק במשלוח בינלאומי מהיר תוך 7-35 ימי עסקים.
בהזמנת יותר ממוצר אחד, ייתכן והמוצרים יישלחו בחבילות נפרדות כאשר מקור המוצרים הינו מספקים שונים.